Na razredni stopnji (1. – 5. razred) inštruiram in nudim strokovno pomoč pri vseh predmetih.