Rojena sem aprila 1983 v Kopru. Leta 2007 sem diplomirala na Univerzi na Primorskem, smer Razredni pouk. V tem obdobju sem bila zaposlena v vrtcu, kjer sem izpopolnjevala svoje znanje o otrocih in njihovem razvoju. Dolga leta sem strokovno sodelovala ter nudila pomoč pri učenju učencev z učnimi težavami, katere uvrščamo med “otroke s posebnimi potrebami”. Ker me je delo z otroki veselilo in sem želela izpopolniti znanje, sem se kljub že pridobljeni univerzitetni izobrazbi vpisala na izredni študij Pedagoške fakultete v Ljubljani, kjer sem leta 2009 opravila program in diplomirala v smeri »Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok«.

V času moje zaposlitve sem opravljala dela v vseh starostnih skupinah, od jasličnih otrok do devetošolcev. Tako sem se v želji do novega znanja še tretjič vpisala, tokrat na Univerzo na Primorskem, kjer bom ob zaključku prejela naziv “Doktor znanosti – smer Zgodnje učenje”.

Že od leta 2003 nudim osnovnošolcem inštrukcije in pomoč pri učenju ter iščem načine kako težavno učno snov učencem približati. Do sedaj sem z inštruiranjem imela veliko uspeha, kar mi le daje potrditev za nadaljne delo v šolstvu…

IZOBRAZBA

l.2013: Univerza na Primorskem, doktorski študij, smer Zgodnje učenje
l.2009: diploma Univerze v Ljubljani »Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok«
l.2008: zaključila 6. letnik osnovnega glasbenega izobraževanja
l.2007: diploma Univerze na Primorskem smer Razredni pouk
l.2006: opravljen izpit Pevski zbor in zborovodstvo
l.2006: opravljen izpit za vodenje glasbenega pouka (IPUM Glasba)
l.2002 – l. 2006: Pedagoška fakulteta v Kopru, smer Razredni pouk.
l.2002: matura na Ekonomski gimnaziji