Pomoč in priprava predšolskih otrok na prvi razred. Predstavitev šolanja in morebitnih težav pri prestopu praga prvega razreda ter morebitna pomoč….